Halköz Galéria, Debrecen

Hal Köz Galéria • Debrecen, Hal Köz tér 3. • Telefon/fax: 06 (52) 781 701 • Facebook

Halla Tibor festményeiről

Ajánlás

„A világtörténelem versenyfutás az időben, versengés a nyereségért, hatalomért, kincsekért.A szellemi, a kulturális, a művészeti tett ennek éppen az ellentéte, mindig kitörés az idő rabságából, az ember átsurranása egy másik síkra, az időtlenbe, az időtől mentesbe. Az alkotás végeredmény, a megtisztulásért és a felszabadulásért vívott harc végső következménye.”
(Hermann Hesse: Üveggyöngyjáték)

Minden fiatal művész örül, ha lehetőséget kap a bemutatkozásra. Különösen ezekben az időkben, amikor nincs számukra igazi mozgástér, mecenatúra. A virágzó gazdaság, amelyben a művészetek is kiteljesedhetnek, még várat magára. Manapság a legtöbb fiatal kortárs művész leginkább saját erejében, tehetségében, kitartásában, s némi szerencsében bízhat, hogy megismerjék, megszeressék munkáit. Jóllehet mindenekelőtt saját művészeti törekvéseik megvalósításán dolgoznak, de mindeközben vágynak arra is, hogy műveik lehetőséget teremtsenek nekünk, befogadóknak „egy kis időre átsurranni egy másik síkra, az időtlenség és harcnélküliség állapotának ama túlsó szférájába, amelyet e művek nélkül nem ismernénk.”
(Hermann Hesse: Üveggyöngyjáték)

Halla Tibor is ezen művészek közé tartozik. A festészet iránti elkötelezettségének, saját művészi koncepciójához való ragaszkodásának, s az ezekből kinőtt műveknek köszönhetően már sikerült felkeltenie a közönség érdeklődését. Fiatal művészről lévén szó, ez fontos visszajelzés, ugyan úgy, mint a szakmai vélemények, értékelések. Ezekből lássunk néhány kiragadott gondolatot, amelyek adalékul is szolgálhatnak a kiállított munkákhoz.

Kaland s a rend perpatvara
„Képeiben erő és magabiztosság akkumulálódik, de a matéria, a szín, a felület érzéki potenciáljával festészetében mégis különös egyensúlyt tart a tépelődés, a „meggondolt gondolat”. Apollinaire-rel szólva: „kaland s a rend perpatvara”. A hagyományos értelemben vett festészet igazi kérdései foglalkoztatják tehát, s ezekre meglepő módon hiteles válaszokat tud adni.”
(Várkonyi György művészettörténész, 2008)

A mozgás sokrétű megfogalmazása
„Halla Tibor öt kisméretű vászonból álló együttesén a mozgás sokrétű megfogalmazására törekszik. Halla egyéves francia tanulmányainak hatása nemcsak az önmagában már mozgásra utaló tematikában, a Tour de France versenyző biciklistáinak megjelenítésében nyilvánul meg, hanem abban is, ahogy a művész a francia pointillisták modern ösvényén halad. Távolból érzékelt vibráló mozgást kelt képein ügyes koloritpárosításaival és Nemes Lampérth József technikájára emlékeztető pasztózus ecsetkezelésével. Ugyanakkor a festékfoltokkal gazdagon megrakott vásznon a vastag, széles ecsetnyomok egymásmellettisége közelről is erőteljes mozgásérzetet teremt.”
(Mészáros Flóra művészettörténész - Új Művészet, 2010. szeptember – XXI. Évf. 9. szám, részlet)

Szín és forma-esszenciák
„Munkái egyfajta táj és tér-kifeszítések. A kiindulópont lehet táj, utcarészlet, vagy akár egy csíkos pulóver; a színek, a formák, az ecsetkezelés gesztusokká válik a keze alatt. A szín-anyag-felület kapcsolatok intenzitása folytán „festményszerű festmények" jönnek létre. Halla Tibor a kiváltó élményt az emlékezet titokzatosnak cseppet sem mondható szűrőjén keresztül, mintegy „transzparens" módon újraértelmezve újrafesti, s ezáltal kilúgozván a részleteket, sajátságos képarchitektúrákat teremtve új értelmezési lehetőséget kínál azáltal, hogy letisztult színfelületekre bontja a festés tárgyát, sajátos szín és forma-esszenciákat hozván létre. A lebontás folyamatában a kiváltó élmény másodlagossá válik, reduktív eljárással sajátságos színmezőket hoz létre, amelyeket egyszerre jellemez expresszív jellegű állandóság, elmozdíthatatlanság, végtelenség.”
(Pribilla Ottília művészettörténész, 2010)

Halla Tibor szegedi festőművész 2009-ben diplomázott festő szakon a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karán. 2008-2009-ben a franciaországi Ecole Supérieure des Beaux-Arts d'Angers-ban folytatott tanulmányokat. Több hazai és külföldi nemzetközi kiállításon szerepelt már munkáival.

Ez az első hazai önálló kiállítása.

Ajánlom figyelmükbe:

Gudlinné dr. Kovács Ibolya

« Vissza